Dolany zněly duety

Svatojánský koncert v Dolanech k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého
Zpěv: Natálie Šmausová a Martin Vydra
Klavírní doprovod: Ludmila Juránková
Zazněly svatojánské skladby a další hudba 18. a 19. století.

Termín: 2. května 2021

Kostel sv. Petra a Pavla, Dolany u Hlinců

Pořádalo: Pod Zelenou Horou, z.s. za finanční podpory Plzeňského kraje