Pro pořadatele

Duchovní koncert s komorním orchestrem

Na programu zazní tradiční duchovní hudba, vhodná zejména pro kostely. Uslyšíte skladby jako: Pije Jesu, Hospodin jest můj pastýř, Kdo v zlaté struny zahrát zná, Panis Angelicus, Amazing Grace a mnohé další.

Délka programu: 60 minut

Zpěv: Martin Vydra

Komorní orchestr


Svatojánský koncert

V rámci programu se můžete těšit na typické svatojánské písně od baroka po současnost, které znějí nejen v Česku, ale také v zahraničí – Německo, Brazílie, USA apod. Nejnovější skladbou je píseň Svatý na mostě, která vznikla u příležitosti 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Tento program byl realizován například v rámci České biskupské konference v Nepomuku či v celé řadě kostelů sv. Jana Nepomuckého.

Délka programu: 50 minut

Zpěv: Martin Vydra

Klavírní doprovod


Ctností a příkladem

V rámci programu zazní dobové skladby od W. A. Mozarta a jeho současníků. Romantická hudba včetně slavných duetů vhodná pro radostné a slavnostní příležitosti.

Délka programu: 45 minut

Zpěv: Martin Vydra, Natálie Šmausová

Klavírní doprovod


Moderní doba a svatý Jan Nepomucký

Slavné muzikálové písně v příběhu světce. Premiéra tohoto oblíbeného projektu proběhla v roce 2020 v rámci koncertů realizovaných ve všech pěti kostelech sv. Jana Nepomuckého v Praze.

Délka programu: 45 minut

Zpěv: Martin Vydra, Michaela Katráková

Mluvené slovo: Pavel Motejzík

Klavírní doprovod


Pro více informací k akcím mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře