Přeskočit na obsah

Portfolio

Nabídka koncertních programů:

Antonín Dvořák: Písňový recitál

Nejkrásnější písně s klavírem u příležitosti 120. výročí od úmrtí skladatele Antonína Dvořáka (2024). Zazní výběr z repertoáru: V národním tónu, Biblické písně, Cigánské melodie, Dvě písně pro baryton, Písně milostné, Večerní písně.

Délka programu 60 minut, vhodné do komorních sálů. S klavírem.

.

České Vánoce

Vánoční koncert zahrnuje pastorely J. J. Ryby a jiné písně vánoční v podání sólisty Martina Vydry s komorním orchestrem. V programu zazní rovněž české a moravské koledy.

Délka programu 50 minut

Vhodné do kostelů i jiných sálů. S komorním orchestrem, klavírem či varhany.

.

Franz Schubert: Písně

Písně jednoho z nejslavnějších skladatelů pozdního klasicismu a raného romantismu v originálním zpracování pro sólo, violoncello a klavír. Program je složen z Schubertových nejvýznamnějších i interpretačně bohatých písní, které formovaly ranný romantismus a upevňovaly tak charakter písně pro celé období romantismu i hudby 20. století.

Délka programu 50 minut

Provedení s komorním orchestrem. Vhodné do komorních sálů.

.

Hudba baroka a klasicismu

Písně a árie z období baroka a klasicismu od předních i méně známých autorů, kterými byli W. A. Mozart, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Jan Dismas Zelenka, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert či Joseph Haydn.

Délka programu 50 minut

Vhodné do komorních sálů. Možné provedení s klavírem či komorním orchestrem.

.

Svatojánský koncert

Typické svatojánské písně, které znějí napříč celým světem – od Brazílie, USA, přes Evropu až po Indii. Koncert je doplněn duchovními písněmi českých velikánů, jako A. Dvořák či B. Smetana.

Délka programu 45 minut

Vhodné do kostelů i jiných sálů

.

Hudba 20. století

Účinkující: Michaela Katráková – soprán, Martin Vydra – baryton, Soňa Vimrová – kytara

V rámci programu zazní skladby od následujících skladatelů 20. století, kteří byli perzekuováni nacistickým či komunistickým režimem: Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek, Petr Eben, Pavel Haas, Karel Hašler, Alexandre Tansman a další.

Délka programu 45 minut

Vhodné do kostelů i jiných sálů

.

V případě zájmu o vystoupení Martina Vydry využijte kontaktní formulář.