Přeskočit na obsah

Dobré skutky

Být umělcem je krásné povolání, které s sebou nese rovněž určitou společenskou odpovědnost. Martin Vydra pravidelně vystupuje na charitativních akcích, jejichž výtěžek je využíván na dobročinné účely, například opravu památek či na pomoc lidem v nouzi. Jako jediný adopční nájemce financuje od roku 2021 opravu a nájem hrobu Jindřicha Vodílka, životní lásky Emy Destinnové. Do oprav náhrobku bylo investováno zhruba 50 tisíc Kč, v roce 2022 byla vyhotovena i nová fotografie Jindřicha Vodílka, dle původního originálu.

Napsat komentář