Přeskočit na obsah

Martin Vydra zpíval v USA

Spojené státy americké jsou snem mnoha umělců, zvláště, jedná-li se o města New York, Chicago a St. Louis. Martinovi Vydrovi se tento sen splnil v září 2022, kdy po 2,5 letech čekání z důvodu coronavirové pandemie mohl konečně vyrazit na dlouho odkládané první turné do USA.

Turné se uskutečnilo u příležitosti 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého a místa nebyla vybrána náhodou, historicky se totiž jedná o tři nejvýznamnější svatojánská místa v Americe. Spolu s pěvcem tak do země cestovaly také tři svatozáře od bronzových sošek sv. Jana Nepomuckého z dílny Václava Česáka, obsahující zem z místa narození (Nepomuk) i úmrtí (Praha) slavného českého světce. Samotné sošky totiž byly do USA zaslány již v únoru 2020, a i ony si musely počkat na slavnostní předání na jednotlivých místech až do letošního září, přičemž turné bylo odkládáno několikrát, protože nebylo od počátku zřejmé, jak dlouho covidová omezení potrvají. A tak se z původního dubna 2020 stal říjen 2020, poté jaro a podzim 2021 a nakonec září 2022. Pěvce Martina Vydru na turné doprovázel brazilský klavírista Ricardo Itaborahy ze São João Nepomuceno, partnerského města českého Nepomuka. V Chicagu umělce doprovodila houslistka Klára Moldová, v New Yorku varhaník Mark Pacoe.

Repertoár byl různorodý a zahrnoval klasické i národní písně v českém, anglickém, portugalském i německém jazyce. Martin Vydra s Ricardem Itaborahy také hudebně doprovodili nedělní mši svatou na České misii Brookfield celebrovanou Mons. Dušanem Hladíkem a slavnostní mši svatou celebrovanou biskupem Richardem F. Stikou v St. Louis. Oficiální přijetí proběhla na konzulátech v New Yorku a Chicagu, v Českém centru New York a na České misii.

Akce proběhly s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Osobní záštita Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Pořádalo město Nepomuk ve spolupráci s Generálními konzuláty České republiky v Chicagu a New Yorku, Consulado Geral do Brasil em Chicago, East River Catholics, Česká misie – Brookfield, Arcidiecéze St. Louis a Nichols Concert Hall.

Koncerty:

New York / Manhattan – Church of St. John Nepomucene – 14. září

St. Louis – St. John Nepomuk Church – 17. září

Evanston / Chicago – Nichols Concert Hall – 19. září

.

Kostely sv. Jana Nepomuckého v USA

V roce 1852 byl v St. Louis na kněze vysvěcen Jindřich Lipovský, pocházející ze šlechtické rodiny Lipovských z Lipovic u Sedlčan. Tento kněz se ujal zdejších Čechů a společnými silami vystavěli první kostel (1854), dřevěný malý kostelík z větší části postavený na dluh. Jednalo se o první československý kostel v Americe. Kostel byl zasvěcen k poctě sv. Jana Nepomuckého, protože nejvíce St. Louiských Čechů pocházelo z českobudějovické diecéze. V roce 1864 byl však kostel uzavřen, protože neměl stálého duchovního. Američtí Češi neztráceli naději a prosili o nového faráře. Bylo jim vyhověno českobudějovickým biskupem J. V. Jirsíkem, jehož nabídku přijal Josef Hessoun (1830-1906), později označovaný za tatíčka St. Louiských Čechů. V roce 1870 se začalo se stavbou nového kostela, který byl vysvěcen v roce 1873. Současný kostel je však z větší části přestavba z roku 1897. V roce 1896 byl totiž kostel poničen tornádem.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Chicagu byl postaven v roce 1913, fungoval až do roku 1990. Poté byl v rámci velké reorganizace chicagské arcidiecéze odsvěcen, vyklizen a dnes slouží charitě. Dnes jeho úlohu přebrala Česká misie Brookfield, kde je kostel všech českých patronů. Z původních dvanácti českých kostelů již v Chicagu žádný neslouží česko-slovenské komunitě. V Barringtonu (metropolitní oblast Chicaga) se nachází malý kostel a hřbitov sv. Jana Nepomuckého.

Třetí, co do důležitosti svatojánské místo v USA, je samotný New York. Místo dlouho nemělo vlastní českou osadu, bydlelo zde málo krajanů, kteří využívali německé kostely. Až v roce 1875 zde vyrostl kostel sv. Cyrila a Metoděje. Historie svatojánských kostelů je ještě o několik desetiletí mladší. Stát, který zahrnuje samotné město a přilehlé okolí, do roku 2020 zahrnoval hned čtyři kostely sv. Jana Nepomuckého. Nejvýznamnější ze svatojánských kostelů stojí na adrese 411 E 66th St. Zdejší farnost byla založena Slováky v roce 1891. Novorománský kostel vysvětil kardinál Hayes dne 30. května 1925.

Celkem se v USA nachází přes 30 kostelů sv. Jana Nepomuckého.

Napsat komentář